Zrównoważony rozwój

Zawsze odpowiedzialnie i o krok dalej

Opłacalność, ekologia i odpowiedzialność społeczna to trzy równorzędne wartości, na których opierają się wszystkie koncepcje i działania firmy schülke. schülke wyrażało pionierskie poglądy na temat zrównoważonego rozwoju, na długo przed tym, zanim ochrona środowiska zaczęła odgrywać coraz większą rolę w debacie publicznej. Już w 1996 roku, nasze zakłady w Norderstedt zostały po raz pierwszy poddane audytowi i walidacji w systemie Eko-zarządzania i Audytu EMAS. Od tego czasu zredukowaliśmy ilości lotnych związków organicznych na metr kwadratowy emitowanego powietrza o 97%, zaś jednostkowego zużycia wody o 55%. Oprócz tego, schülke udało się znacząco obniżyć wytwarzanie odpadów. Powyższy rozwój był możliwy przede wszystkim dzięki opracowanym i wdrażanym kompleksowym rozwiązaniom technicznym i organizacyjnym. Pionierskie działania i doświadczenie doprowadziły nas do punktu, w którym jesteśmy w stanie koncentrować nasze wysiłki na promowaniu i zwiększaniu świadomości zrównoważonego działania i zachowania.

Osiąganie zrównoważonego działania jest procesem ciągłym.

Ciągłe ulepszanie naszego systemu na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez określone działania i środki, pozostaje naszym nadrzędnym celem. Na przykład: obecnie w naszym centrum logistycznym, które zaczęło działać latem w 2009 roku, stosowany jest najnowocześniejszy system ochrony przeciwpożarowej, dzięki któremu nasze produkty i materiały opakowaniowe są składowane w bezpieczny i nieszkodliwy dla środowiska sposób. Jako jedna z pierwszych firm działających w naszej branży, opracowaliśmy dokładny raport zrównoważonego rozwoju za rok 2008, który równocześnie potwierdził zgodność z wymaganiami deklaracji środowiskowej. Raport nie tylko otrzymał aprobatę zewnętrznego audytora ds. ochrony środowiska, ale również wzbudził ogromne zainteresowanie prasy i społeczeństwa. schülke dokonuje rocznego przeglądu danych zawartych w raporcie i dokonuje ich aktualizacji. Jesteśmy otwarci na każdy dialog, przyjmujemy samokrytyczną postawę i nie rezygnujemy z dążenia do tego, aby nasz udział w ochronie środowiska naturalnego na rzecz przyszłych pokoleń był jak największy: dlatego działamy z całą naszą mocą i determinacją - zawsze przyjmując holistyczne podejście do jakości.

Współpraca na rzecz wymiany doświadczeń

Nasze mocne zaangażowanie w zapewnianie jakości, ochronę środowiska, bezpieczeństwo pracy oraz w zarządzanie ryzykiem wykracza daleko poza standardowe ramy korporacyjne. Udział w różnych przedsięwzięciach i partnerstwach opartych na współpracy umożliwia nam ciągłą i wartościową wymianę informacji i doświadczeń. Z dużą przyjemnością i satysfakcją dzielimy się naszą wiedzą i dużym doświadczeniem z zainteresowanymi ekspertami i organizacjami, przedstawiamy nasze sugestie i inicjujemy nowe rozwiązania. Chcemy informować, inspirować i motywować innych. Właśnie tak chcemy być postrzegani: rzetelni, odpowiedzialni i proaktywni.

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020 EMAS - wersja angielska

Polityka prywatności

Używamy metod analitycznych (na przykład plików cookie), aby mierzyć jak często odwiedzana jest nasza witryna/ strona i w jaki sposób jest używana.
Na naszej stronie osadzamy treści stron trzecich od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ich śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy także z usługodawców z państw trzecich (spoza UE), którzy nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: dostęp organów bez informowania osoby, której dane dotyczą; brak praw osoby, której dane dotyczą; brak środków odwoławczych; utrata kontroli nad danymi.
Używając swoich ustawień wyrażasz zgodę na procesy opisane powyżej. Możesz wycofać zgodę ze skutkiem w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce Prywatności.