Clostridium difficile – od nieszkodliwego drobnoustroju do śmiertelnego zagrożenia

Clostridium difficile jest beztlenową bakterią w kształcie pałeczki o wysokiej trwałości w środowisku. Zajmuje piąte miejsce wśród najczęstszych zakażeń szpitalnych i była klasyfikowana jako stosunkowo nieszkodliwa. Jednak od ponad 30 lat wiadomo, że bakteria ta jest patogenem odpowiedzialnym za wywoływanie biegunki związanej z Clostridium difficile (CDAD).

Zwykle jelito zdrowych osób jest skolonizowane stosunkowo niewielką liczbą formy nieaktywnej (spory). Jeśli znaczna część naturalnej flory jelitowej zostanie zniszczona, na przykład przez zastosowanie antybiotyku o szerokim spektrum działania, Clostridium difficile może się bez trudu namnażać ze względu na swoją szczególna oporność i brak konkurencji ze strony innych bakterii.

Spory są wyjątkowo odporną, uśpioną formą niektórych gatunków bakterii i powstają w niesprzyjających warunkach. Przetrwalniki bakterii są silnie odwodnione, nie wykazują aktywności metabolicznej i są otoczone płaszczem, który zapewnia im skuteczną ochronę przed promieniowaniem, chemikaliami i ciepłem. To pozwala im przetrwać na powierzchni podłóg, sprzętu i mebli przez wiele miesięcy, a gdy warunki się poprawiają, mogą się ponownie namnażać.. Zanieczyszczone ręce są jednym z głównych źródeł infekcji: bezpośredni kontakt między lekarzami, pielęgniarkami, pacjentami i sprzętem nieuchronnie staje się ryzykiem jeżeli nie jest zachowana właściwa higiena rąk. Szczególnie zagrożone są osoby z poważnie osłabionym układem odpornościowym, osoby starsze lub pacjenci wymagający chemioterapii, antybiotykoterapii lub karmienia przez sondę. Patogeny są przenoszone drogą fekalno-oralną poprzez kontakt bezpośredni lub pośredni. Konsekwentne i szybkie wdrażanie środków higieny przez przeszkolony personel ma zatem ogromne znaczenie dla przerwania łańcucha infekcji, ponieważ ryzyko przenoszenia Clostridium difficile można praktycznie wyeliminować za pomocą właściwych i ukierunkowanych środków higieny przy użyciu skutecznych produktów i metod. W odpowiednich stężeniach i określonym czasie ekspozycji, środki dezynfekujące wymienione przez VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) skutecznie eliminują wegetatywne formy bakterii. Spory Clostridium difficile można zwalczać za pomocą środków sporobójczych, np. na bazie aldehydów, nadtlenków, kwasu nadoctowego lub chloru.

Wysoce skuteczne produkty dezynfekcyjne, takie jak desderman® pure i desderman® N, terralin® PAA,perform®, gigasept® FF New, gigasept® PAA (concentrate), desam® OX, desam® prim, discleen® endo PAA, mikrozid® PAA wipes – wraz ze staranną profilaktyką – umożliwiają skuteczną eliminację sporów!

Polityka prywatności

Używamy metod analitycznych (na przykład plików cookie), aby mierzyć jak często odwiedzana jest nasza witryna/ strona i w jaki sposób jest używana.
Na naszej stronie osadzamy treści stron trzecich od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ich śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy także z usługodawców z państw trzecich (spoza UE), którzy nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: dostęp organów bez informowania osoby, której dane dotyczą; brak praw osoby, której dane dotyczą; brak środków odwoławczych; utrata kontroli nad danymi.
Używając swoich ustawień wyrażasz zgodę na procesy opisane powyżej. Możesz wycofać zgodę ze skutkiem w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce Prywatności.