MRSA – rozprzestrzeniający się patogen

Gronkowce w dalszym ciągu są najczęstszą przyczyną infekcji w szpitalach lub przychodniach. Szczególnie infekcje wywoływane przez gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA). W ciągu ostatniej dekady liczba MRSA dramatycznie wzrosła na całym świecie.

MRSA – Ein Erreger macht sich breit.

W USA średnio 40% wszystkich izolowanych szczepów S. aureus w szpitalach jest opornych na metycylinę, a na oddziałach intensywnej terapii poziom ten sięga aż 52%. Niestety ostatnie dane epidemiologiczne wskazują na wyraźną tendencję wzrostową wskaźnika izolacji w ostatnich latach.

Sytuacja ta nadal stawia odpowiedzialny personel szpitalny przed wielkimi wyzwaniami, nie tylko dlatego, że opinia publiczna jest lepiej i szybciej informowana ze względu na wszechobecność mediów. Ten trend skłania obecnie decydentów politycznych do zajęcia się problemem MRSA. 

W przypadku infekcji wywołanych przez drobnoustroje oporne, izolacja i konieczne środki higieniczne są opisane w systemie DRG (diagnosis related groups). Od roku 2009 konieczne jest składanie raportu dotyczącego wykrycia MRSA w krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym. Te i podobne działania przyczyniły się do poprawy sytuacji, jednak konieczne są dalsze badania i dyskusja nad problemem związanym z infekcjami wywołanymi przez MRSA. Zająć należy się m.in. takimi zadaniami, jak:

  • optymalne podejście do wykrywania MRSA u pacjentów przyjmowanych do szpitala,
  • określenie optymalnych metod dekolonizacji MRSA,
  • opracowanie procedur eradykacji MRSA na oddziałach intensywnej opieki oraz neonatologii,
  • wykrywanie MRSA u personelu medycznego.

Ważną rolę w tym kontekście odgrywają wysoce skuteczne i dobrze tolerowane produkty do dekolonizacji, zawierające substancję czynną - chlorowodorek oktenidyny, które mogą odegrać kluczową rolę w przyszłości, zwłaszcza w świetle ciągłego wyraźnego wzrostu oporności na inne substancje przeciwdrobnoustrojowe (np. triclosan) lub antybiotyki. Oczywiście ważna jest również rygorystyczna higiena rąk, zwłaszcza w codziennych czynnościach na oddziale. Kilka dobrze zaprojektowanych badań wykazało bezpośrednią korelację między stosowaniem środków do dezynfekcji rąk a wskaźnikiem MRSA w szpitalach.

Polityka prywatności

Używamy metod analitycznych (na przykład plików cookie), aby mierzyć jak często odwiedzana jest nasza witryna/ strona i w jaki sposób jest używana.
Na naszej stronie osadzamy treści stron trzecich od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ich śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy także z usługodawców z państw trzecich (spoza UE), którzy nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: dostęp organów bez informowania osoby, której dane dotyczą; brak praw osoby, której dane dotyczą; brak środków odwoławczych; utrata kontroli nad danymi.
Używając swoich ustawień wyrażasz zgodę na procesy opisane powyżej. Możesz wycofać zgodę ze skutkiem w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce Prywatności.