Zamestnanci a spoločnosť

Podpora súdržnosti

Schülke si veľmi dobre uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a výzvu ako globálna spoločnosť. Snaha o vynikajúci výkon a vynikajúcu kvalitu ide ruka v ruke s dosiahnutím intenzívnej spolupráce. Vzájomné uznanie a rešpekt, motivácie a inšpirácie sú základom novej výhody. Schülke to vždy uznával a urobil z neho neoddeliteľnú súčasť svojho sebaobrazu. U spoločnosti Schülke sú úspechy vždy tímovými úspechami. Sociálne prostredie má navyše rôznorodý vplyv na rozvoj spoločnosti: od susedstva v príslušnom mieste až po celosvetovú verejnosť. Udržiavanie dobrých vzťahov a konštruktívne komunity sú pre nás na všetkých úrovniach rovnako dôležité.

Identifikácia zahŕňa motiváciu

Cenné produkty, inovatívne kompletné riešenie a firemná kultúra založená na dôvere a tímovom duchu: Toto je zmes, ktorá vytvára identifikáciu. Naši zamestnanci veria v to, čo robia. Zaviazali sme sa, že budeme toto povedomie podporovať trvalo. Schülke si kladie veľký dôraz na internú komunikáciu, intenzívnu výmenu, vzájomnú podporu, spätnú väzbu a uznanie. Chcete sa ponoriť hlbšie do našej firemnej kultúry? Viac sa dozviete pod položkou ponuky Kariéra. Bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia našich zamestnancov tvoria základné kamene ďalšieho rozvoja našej firemnej kultúry. Dodržiavanie všetkých zákonných požiadaviek pre nás predstavuje iba samozrejmú minimálnu požiadavku. Definovaním rozsiahlych a konkrétnych bezpečnostných predpisov stanovujeme v tomto smere tiež naše štandardy. Či už ide o protipožiarne opatrenia, hasiace cvičenie, prevenciu chorôb alebo zdravotné poradenstvo: spoločnosť Schülke sa plne zaujíma o fyzickú pohodu svojich zamestnancov. Pre nás je cieľ Total Quality, ktorý nezahŕňa tento aspekt, nepredstaviteľný.

Podriadené vede a výskumu

Spoločne je možné dosiahnuť viac. S ohľadom na túto vieru Schülke tiež preukazuje iniciatívu a spoľahlivosť ďaleko za internými kontextami spoločnosti. Z vedeckej iniciatívy sme vyvinuli epidemickú databázu na účely zaznamenávania všetkých hlavných infekcií. Po odovzdaní univerzite v Berlíne, je databáza prístupná odkiaľkoľvek na svete pre informačné a vzdelávacie účely.

Prostredníctvom Nadácie Rudolfa Schülke, ktorá bola založená už v roku 1972, taktiež podporujeme výskum a vývoj konkrétne v oblasti hygieny a mikrobiológie. Každé dva roky sú vedci z tejto nadácie, ktorá je medzi odborníkmi vysoko cenená, ocenení za mimoriadny prínos v špecifických oblastiach hygieny, mikrobiológie a preventívnej medicíny.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.