Informacja o ochronie prywatności

Używamy narzędzi analitycznych (np. plików cookie) do pomiaru częstotliwości odwiedzin naszej strony oraz sposobu jej użytkowania. Na naszej stronie umieszczamy treści pochodzące od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ewentualne śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy również z usług dostawców usług w krajach trzecich spoza UE bez odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: Dostęp władz bez informowania osoby, której dane dotyczą, brak praw osoby, której dane dotyczą, brak środków prawnych, utrata kontroli.
Zatrudniając nas, wyrażają Państwo zgodę na opisane powyżej procesy. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityka Prywatnosci

 

Polityka globalna

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 12 i nast. RODO

1. Nazwa i adres Administratora Danych Osobowych.

Pani/Pana partnerem kontaktowym, działającym w charakterze Administratora Danych Osobowych w rozumieniu Ogólnego Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Schulke Polska Sp. zo.o.
Aleje Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa

Telefon: + 48 22 11 60 700
              + 48 22 16 37 500
Fax: + 48 22 11 60 701
        + 48 22 16 37 501
Email: schulke.polska@schuelke.com

(określany w dalszej części niniejszego dokumentu zaimkami: „my”, „nas”, lub „nasz”)

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania, sugestie, dotyczące ochrony danych osobowych nasz
Inspektor Ochrony Danych Osobowych z przyjemnością udzieli Pani/Panu informacji.
W tym celu proszę się skontaktować z:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Niemcy
Web: www.first-privacy.com
E-Mail: office@first-privacy.com
Tel.: +49 (0) 421 69 66 32 80

Jeśli będzie się Pani/Pan kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych,proszę wskazać także nazwę podmiotu wymienionego powyżej.

3. Udostępnienie strony internetowej i tworzenie plików dziennika.

a. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z udostępnianiem strony internetowej i tworzeniem plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

b. Cel przetwarzania danych osobowych.

Do korzystania przez Panią/ Pana ze strony internetowej niezbędne jest tymczasowe przechowywanie przez nas Pani/Pana danych osobowych. W tym celu przechowujemy je w trakcie trwania sesji.
Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności strony internetowej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe służą do optymalizacji strony internetowej i zapewniania bezpieczeństwa naszym systemom informatycznym. W tym kontekście nie odbywa się ocena Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych.

c. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już dłużej konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Jeśli Pani/Pana dane osobowe są zapisywane w celu działania strony internetowej, stanie się to natychmiast po zakończeniu danej sesji.
W przypadku przechowywania danych osobowych w plikach dziennika, zostaną one usunięte najpóźniej po trzydziestu jeden dniach. W przypadku dodatkowego przechowywania danych Pani/ Pana dane osobowe są anonimizowane, dzięki czemu identyfikacja nie będzie już możliwa.

d. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do sprostowania danych.

Gromadzenie Pani/Pana danych osobowych w celu udostępniania strony internetowej oraz przechowywania Pani/Pana danych osobowych w plikach dziennika jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Dlatego wniesienie sprzeciwu w tej kwestii nie jest możliwe.

4. Używanie technicznie koniecznych plików cookie.

a. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem niezbędnych ze względów technicznych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

b. Cel przetwarzania danych osobowych.

Wykorzystanie plików cookie służy uproszczeniu korzystania z naszej strony internetowej. Bez zastosowania plików cookie nie możemy zaoferować niektórych funkcji naszej strony internetowej. W tym celu przeglądarka internetowa musi być rozpoznana nawet po podziale strony. Żadne inne przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie ma miejsca.

c. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/ Pana dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już dłużej konieczne do osiągnięcia celu ich przetwarzania; ma to miejsce zwłaszcza, kiedy opuszcza Pani/Pan stronę internetową lub dezaktywuje pliki cookie.

d. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do sprostowania danych.

Pliki cookie są przechowywane na Pani/Pana komputerze i przesyłane z komputera na naszą stronę internetową. W związku z tym posiada Pani/Pan pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Dostosowując ustawienia w przeglądarce internetowej, można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Już zapisane pliki cookie mogą zostać w dowolnym momencie usunięte przez użytkownika. Można to zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone na naszej stronie internetowej, pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe.

Tabela plików cookie
W zależności od ustawień dokonanych za pośrednictwem naszego bannera, używane są następujące pliki cookie.
Technically necessary cookies
These cookies are necessary for the operation of the website and can therefore not be deselected.
WSESSIONID
Duration of storagesession
Necessary standard cookie to be able to use PHP session data.
hideCookieNotice
Duration of storagedepending on selection up to 30 days
Saves that the cookie or data protection notice is not displayed again each time it is called up.
allowLoadExternRessources
Duration of storagedepending on selection up to 30 days
Remembers the user decision whether external components may be loaded automatically.
allowTracking
Duration of storagedepending on selection up to 30 days
Remembers the user decision that visitor behavior may be tracked.
Marketing-/Tracking Cookies
These cookies serve marketing purposes and analyze your visitor behavior.
__utma
Duration of storage2 years
Contains a randomly generated User-ID. This ID enables Google Analytics to recognize returning users on this website and to merge data from previous visits
__utmb
Duration of storage30 minutes
Contains a randomly generated session ID. This cookie has a storage period of only 30 minutes. All actions that a user performs on the website within this period of time are combined in Google Analytics to form a "visit" (of a session).
__utmc
Duration of storagesession
Contains a randomly generated session ID. This cookie is no longer actively used and is only set for reasons of compatibility with an older version of Google Analytics.
__utmt
Duration of storage10 minutes
Certain data is sent to Google Analytics only once per 10 minutes at most. The cookie has a lifetime of 10 minutes. As long as it is set, certain data transfers are blocked.
__utmz
Duration of storage6 months
This cookie stores information about which source (from which other website or advertisement) a user last visited the website.
1P_JAR
Duration of storage1 month
Is set when playing embedded YouTube videos: This Google cookie is used to optimize advertising to deliver ads relevant to users, improve campaign performance reports, or to prevent a user from seeing the same ads multiple times.
ANID
Duration of storage1 year
Is set when playing embedded YouTube videos: This cookie is used for advertising on google.com. Data is collected anonymously and automatically. Information collected includes browser type, referring/exit page, content viewed on the site, operating system, clickstream data for trend analysis and optimization services.
CONSENT
Duration of storage20 years
Is set when playing embedded YouTube videos: These cookies are needed to watch videos on YouTube. They enable Google to collect user data for videos on YouTube.
DV
Duration of storage5 minutes
Is set when playing embedded YouTube videos: This cookie is used to support Google's advertising services.
NID
Duration of storage6 months
Is set when playing embedded YouTube videos: Google uses these cookies to store customer preferences. Based on web searches and actions performed, Google sites display customized ads.
OTZ
Duration of storage1 month
Is set when playing embedded YouTube videos: This cookie is used to support Google's advertising services.
S
Duration of storagesession
Is set when playing embedded YouTube videos: session-ID.
5. Newsletter

a. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z wysyłaniem newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

b. Cel przetwarzania danych osobowych.

Gromadzenie Pani/Pana danych osobowych służy do przesyłania Pani/Panu newslettera. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z wysyłaniem newslettera jest wysyłanie informacji, ofert, promocji dotyczących sprzedaży towarów lub usług.

c. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dlatego Pani/Pana dane osobowe są przechowywane tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja newslettera.

d. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do sprostowania danych.

Może Pani/Pan w dowolnym momencie anulować subskrypcję newslettera. Każdy newsletter zawiera odnośnik służący do tego celu. Zakończenie subskrypcji również umożliwia cofnięcie zgody.

6. Kontakt przez formularz kontaktowy lub przez pocztę elektroniczną.

a. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które są przekazywane w przypadku, gdy kontaktuje się Pani/ Pan za pomocą poczty elektronicznej, jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
Jeżeli nawiązanie kontaktu poczty elektronicznej ma na celu zawarcie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO stanowi dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych.

b. Cel przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku kontaktu za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej jest niezbędne do przetworzenia prośby o kontakt.

c. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już konieczne do
osiągnięcia celu w postaci prośby o kontakt. W przypadku danych osobowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej ma to miejsce, gdy konwersacja i korespondencja z Panią/Panem dobiegła końca. Konwersacja i korespondencja kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że sprawa między Panią/ Panem i nami została ostatecznie wyjaśniona.

d. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do sprostowania danych.

W każdej chwili ma Pani/ Pan możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pan danych osobowych w zakresie kontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dowolnym momencie w przyszłości. W takim przypadku rozmowa między Panią/ Panem a nami nie może być kontynuowana. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

7. Google Analytics

a. Zakres przetwarzania danych osobowych.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizy internetowej Google Inc. (zwanej dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie, pliki sugestii tekstowych, które są przechowywane na komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Panią/Pana z tej strony internetowej. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak aktywowana jest anonimizacja IP na tej stronie, Pani/Pana adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do: oceny korzystania przez Panią/Pana ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi strony innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

b. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

c. Cel przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych pozwala nam analizować Pani/ Pana nawyki przeglądania. Analizując uzyskane dane, jesteśmy w stanie zebrać informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę i zwiększać jej przyjazność dla użytkownika. Cele te stanowią również podstawę naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Anonimizacja Pani/ Pana adresu IP we właściwy sposób uwzględnia Pani/Pana interes w zakresie ochrony danych osobowych.

d. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/ Pana dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do realizacji wspomnianych powyżej celów.

e. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do sprostowania danych osobowych.

Użytkownicy tej strony internetowej, którzy nie życzyliby sobie, aby ich dane zostały przechwycone przez Google Analytics, mogą zainstalować dodatek do przeglądarki służący do dezaktywacji Google Analytics. Dodatek ten informuje skrypt JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js), który działa na stronach internetowych, aby nie zezwalały na wysyłanie informacji do Google Analytics.
Jeśli chce Pani/ Pan dezaktywować Google Analytics, proszę wejść na stronę internetową i zainstalować dodatek w celu dezaktywacji Google Analytics w przeglądarce. Więcej informacji o tym, jak zainstalować i odinstalować dodatek można znaleźć w odpowiednich zasobach pomocy dla przeglądarki.
Aktualizacje przeglądarki i systemu operacyjnego mogą spowodować, że dodatek dezaktywacyjny przestanie działać zgodnie z założeniami. Jeśli nie korzysta Pani/ Pan z przeglądarki Chrome, proszę zapytać bezpośrednio producenta Pani/ Pana przeglądarki, czy dodatki działają poprawnie w używanej przez Panią/ Pana wersji przeglądarki.
Najnowsze wersje przeglądarki Internet Explorer czasami posiadają dodatek do dezaktywacji Google Analytics po przesłaniu danych do Google Analytics. W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer pliki cookie są instalowane na komputerze przez ten dodatek. Takie pliki cookie zapewniają, że wszelkie przechwytywane dane są natychmiast usuwane przez serwer, który je zbiera. Proszę upewnić się, że pliki cookie stron trzecich nie są dezaktywowane w przeglądarce Internet Explorer. Jeśli usuną Pani/Pan pliki cookie, pliki te zostaną w krótkim czasie przywrócone przez dodatek w celu zapewnienia, aby Pani/Pana dodatek do przeglądarki Google Analytics w dalszym ciągu działał poprawnie.
Dodatek do przeglądarki dezaktywujący Google Analytics nie umożliwia przesyłania danych na stronę internetową lub do innych usług analizy sieci.
Więcej szczegółowych informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych można znaleźć tutaj:
http://www.google.com/analytics/terms/pl.html
lub
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
Anonimizacja IP jest aktywowana na tej stronie.

8. Wtyczki społecznościowe.

a. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez “wtyczki społecznościowe” jest udzielona przez Panią/ Pana zgoda na podstawie art. 6 ust.1 lit a. RODO.

b. Cel przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych pozwala nam analizować zakres oferowanych przez nas ofert internetowych. Na podstawie uzyskanych danych jesteśmy w stanie zestawiać informacje o korzystaniu z poszczególnych obszarów naszego serwisu. Pomaga nam to w ciągłym ulepszaniu naszej strony internetowej oraz jej przyjazności dla użytkownika.

c. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/ Pana dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do naszych wyżej wymienionych celów. W naszym przypadku - po siedmiu dniach.

d. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do sprostowania danych osobowych.

Dane są przesyłane do LinkedIn, YouTube, Facebooka i Twittera dopiero po kliknięciu “Wtyczki Społecznościowej”. Dlatego również ma Pani/ Pan pełną kontrolę nad przekazywaniem swoich danych osobowych do LinkedIn, YouTube, Facebooka i Twittera. “Wtyczka Społecznościowa” pozostaje aktywna, dopóki jej Pani/ Pan nie dezaktywują kolejnym kliknięciem.

9. YouTube

a. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych, które są przetwarzane przez integrację filmów z YouTube jest art. 6 ust.1 lit f RODO.

b. Cel przetwarzania danych osobowych.

Wykorzystanie i integracja filmów z YouTube pozwala na atrakcyjną prezentację strony internetowej. Na tym polega nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust.1 lit. f RODO.

c. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/ Pana dane osobowe nie zostaną zapisane. Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych osobowych. Według YouTube w tym trybie nie są zapisywane żadne informacje o osobach odwiedzających tę witrynę.

d. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do sprostowania danych osobowych.

W momencie uruchomienia wideo na naszej stronie internetowej, zostanie Pani/ Pan połączona/y z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron Pan/ Pani odwiedził/a. Jeśli jest Pani/ Pan zalogowana/y na swoje konto YouTube umożliwia Pani/ Pan YouTube przypisane swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Pani/ Pana osobistego profilu. Można temu zapobiec
wylogowując się ze swojego konta YouTube. Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć Polityce Prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

10. Realizacja żądania osoby, której dane dotyczą zgodnie z Art.12 i nast. RODO. 

a. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w kontekście przetwarzania Pani/ Pana żądania (“Wprowadzenie Danych”) jest art.6 ust. 1 lit.c oraz art 12 i następne RODO. Podstawą prawną późniejszego dokumentowania zgodnego z prawem przetwarzania wprowadzonych danych jest art.6 ust. 1 lit. f RODO.

b. Cel przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w ramach przetwarzania danych osób, których dane dotyczą , jest udzielenie odpowiedzi na Pani/ Pana zapytanie, dotyczące ochrony danych osobowych. Późniejsza dokumentacja zgodnego z prawem przetwarzania odpowiednich danych wprowadzonych przez osobę, której dane dotyczą, służy wypełnieniu ustawowego obowiązku dowodowego art. 5 ust.2 RODO.

c. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/ Pana dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

d. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do sprostowania danych osobowych.

W każdej chwili ma Pani/ Pan możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w przyszłości w kontekście przetwarzania danych osób, których dane dotyczą. W takim wypadku nie będziemy mogli realizować Pani/ Pana żądania dotyczącego ochrony danych osobowych. Dokumentacja dotycząca zgodnego z prawem przetwarzania odpowiednich danych jest obowiązkowa. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

11. Obrona oraz egzekwowanie roszczeń prawnych. 

a. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w związku z obroną i egzekwowaniem roszczeń prawnych jest art. 9 ust. 2 lit. f ; art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

b. Cel przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania danych osobowych w kontekście obrony i egzekwowania roszczeń prawnych jest ochrona przed nieuzasadnionymi pozwami oraz prawne egzekwowanie roszczeń i praw. Cel ten stanowi również podstawę naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

c. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/ Pana dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania.

d. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do sprostowania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście obrony i egzekwowania roszczeń prawnych jest bezwzględnie konieczne do ochrony i egzekwowania takich roszczeń. Dlatego wniesienie sprzeciwu w tej kwestii nie jest możliwe.

12. Kategorie odbiorców.

W naszej spółce dane osobowe są przekazywane tylko tym organom i działom, które wymagają takich danych do realizacji wyżej wymienionych celów. Ponadto czasami korzystamy z usług różnych dostawców i przekazujemy Pani/Pana dane osobowe innym zaufanym odbiorcom i podwykonawcom w tym np.:

- specjalistycznym działom,
- inspektorowi danych osobowych,
- firmom partnerskim,
- bankom,
- firmom świadczącym usługi skanowania,
- firmom zajmującym się niszczeniem dokumentów,
- dostawcom usług IT,
- prawnikom, sądom,
- firmom przesyłającym listy z reklamami,
- firmom świadczącym usługi drukowania,
- firmom przewozowym i kurierskim,
- podmiotom świadczącym usługi drukowania,
- audytorom,
- agencjom marketingowym.

13. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa:

a. Prawo dostępu do danych osobowych.

Może Pani/Pan zażądać od nas potwierdzenia, czy dane osobowe, które Pani/Pana dotyczą, są przez nas przetwarzane. W takim przypadku poinformujemy Panią/Pana przekazując następujące dane:
1) cel;
2) kategorie danych osobowych;
3) odbiorcy Pani/Pana danych osobowych;
4) planowany okres przechowywania lub kryteria określania czasu przechowywania;
5) Pani/Pana dalsze prawa;
6) wszelkie dostępne prawa o pochodzeniu danych, jeśli dane osobowe nie pochodzą od Pani/Pana;
7) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz, w stosownych przypadkach, znaczące informacje na temat stosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na Panią/Pana.

b. Prawo do sprostowania danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do sprostowania i /lub uzupełnienia danych jeśli przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne.

c. rawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku:
1) kiedy musimy zweryfikować prawidłowość przetwarzanych przez nas Pani/Pana danych osobowych;
2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem;
3) kiedy potrzebuje Pani/Pan przetwarzania przez nas osobowych po ustaniu celu, aby dochodzić, wykonywać lub bronić swoich praw;
4) kiedy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania i sprawdziliśmy jego zasadność.

d. Prawo do usunięcia danych osobowych.

Ma Pani/ Pan prawo do usunięcia swoich danych w przypadku gdy:
1) nie wymagamy już Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu;
2) została cofnięta zgoda i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
3) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych
prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania;
4) Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
5) usunięcie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego;
6) Pani/Pana dane zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa
informacyjnego.

e. Prawo do informacji.

Jeśli ma Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych przez nas, poinformujemy wszystkich odbiorców, którym Pani/Pana dane osobowe zostały ujawnione o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania.

f. Prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używany formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących Pani/ Pana danych osobowych, które nam Pani/Pan dostarczył. Przysługuje Pani/Panu również prawo do tego, aby dane osobowe, które Pani/Pana dotyczą, zostały przesłane bezpośrednio od nas innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

g. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Może Pani/Pan w dobrowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.

h. Prawo do wycofania zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie przez nas Pani/ Pana danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

i. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bez uszczerbku dla wszelkich administracyjnych i prawnych środków ochrony, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego,jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Naszym organem nadzorczym jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000 (czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00)

W przypadku dalszych pytań nasz inspektor ochrony danych jest zawsze do
Pani/ Pana dyspozycji.