Udržateľnosť

Myslite dopredu a správajte sa zodpovedne

Téma udržateľnosti je u spoločnosti Schülke hlboko zakorenená. Ekonomika, ekológia a sociálne záväzky kladú rovnaké požiadavky na naše celkové firemné myslenie a konanie. Dlho predtým, než sa ochrana životného prostredia stala čoraz dôležitejšou témou verejnej diskusie, vyslala spoločnosť Schülke ako priekopník v tejto oblasti jasné signály vo vzťahu k udržateľnosti. Už od roku 1996 sa snažíme pozitívne ovplyvňovať údaje o vplyve na životné prostredie, maximálne ich trvalo znižovať a dlhodobo upevňovať tému energetickej účinnosti v spoločnosti. Základným predpokladom pozitívneho vývoja je optimalizácia procesov a využitie pokročilých technológií. Okrem toho sa snažíme čoraz viac zameriavať naše úsilie na budovanie povedomia o trvalo udržateľnom správaní.

Viac udržateľnosti - prebiehajúci proces.

Zlepšenie rámca pre lepšiu udržateľnosť prostredníctvom konkrétnych opatrení zostáva trvalým cieľom.

Spolupráca pri zdieľaní informácií

Naše silné odhodlanie v oblasti kvality, ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a riadenia rizík ide ďaleko za naše firemné dimenzie. Prostredníctvom rôznych členstiev a spoločných partnerstiev podporujeme intenzívnu výmenu s ostatnými. Vždy radi predstavíme naše odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti zainteresovaným kruhom odborníkov, navrhneme a pridáme nový impulz. Chceme informovať, inšpirovať a motivovať ostatných. To tiež zodpovedá nášmu mottu: kooperatívne, spoľahlivo a aktívne.

Environmentálne vyhlásenie 2020 EMAS

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.