Professionals

Specialists with profile and personality

schülke employs highly qualified specialists from many nations and a wide variety of areas working closely together. Our success is largely based on this combination of the highest international know-how. Intensive togetherness and mutual inspiration are indispensable. That is why both your professional qualifications and your marked team spirit are essential prerequisites for constructively shaping the development of schülke.

If you also bring along initiative and decisiveness and identify strongly with your work, you might fit in very well with our community. For these are exactly the talents and strengths sought-after at all areas of schülke – in research and development as well as in commercial tasks, in production, logistics and sales, in management and in administration. 

Contact person

Polityka prywatności

Używamy metod analitycznych (na przykład plików cookie), aby mierzyć jak często odwiedzana jest nasza witryna/ strona i w jaki sposób jest używana.
Na naszej stronie osadzamy treści stron trzecich od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ich śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy także z usługodawców z państw trzecich (spoza UE), którzy nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: dostęp organów bez informowania osoby, której dane dotyczą; brak praw osoby, której dane dotyczą; brak środków odwoławczych; utrata kontroli nad danymi.
Używając swoich ustawień wyrażasz zgodę na procesy opisane powyżej. Możesz wycofać zgodę ze skutkiem w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce Prywatności.