Professionals

Specialists with profile and personality

schülke employs highly qualified specialists from many nations and a wide variety of areas working closely together. Our success is largely based on this combination of the highest international know-how. Intensive togetherness and mutual inspiration are indispensable. That is why both your professional qualifications and your marked team spirit are essential prerequisites for constructively shaping the development of schülke.

If you also bring along initiative and decisiveness and identify strongly with your work, you might fit in very well with our community. For these are exactly the talents and strengths sought-after at all areas of schülke – in research and development as well as in commercial tasks, in production, logistics and sales, in management and in administration. 

Contact person

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.