Dislcaimer

  1. Except as otherwise specifically provided in writing, Schülke & Mayr GmbH General Conditions of Sale shall not be altered by the Site, its content, materials and information.
  2. All product information and/or other information published via the website is compiled by Schülke & Mayr GmbH to the best of our knowledge and belief. We endeavour to keep the published information up to date. However, the published information does not claim to be complete and does not release the user from performing their own checks and tests. We do not warrant that the published information is complete, correct or up to date. The content provided here is offered as general information. It is not medical advice or treatment and it is not intended to be, nor can it be, a substitute for professional advice or treatment by trained, qualified medical practitioners. The information should not be used for self-diagnosis or as a basis for self-treatment. A medical practitioner should be consulted for both diagnosis and treatment.
  3. Links to third-party sites ("Hyperlinks") do not constitute an endorsement of such third-party sites by Schülke & Mayr GmbH and Schülke & Mayr GmbH is not responsible for the availability of these sites or their contents. The hyper linking to these sites is at the User's own risk.
  4. Any claims or suits associated with the Site or its use shall be governed and construed in accordance with the laws of Germany, excluding its conflicts of law principles.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.