Mycie przedoperacyjne przed planowym zabiegiem chirurgicznym

Zakażenia miejsca operowanego są częstym powikłaniem interwencji chirurgicznych. Nie tylko prowadzą do zwiększonej śmiertelności i przedłużonej hospitalizacji, ale także powodują ogromne koszty dla systemu opieki zdrowotnej.tem.

Według szacunków zakażenia miejsca operowanego powodują roczne koszty w niemieckim systemie opieki zdrowotnej sięgające 3 miliardów euro.1

Dlatego też zakażenia miejsca operowanego stają się w coraz większym stopniu przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Słowo kluczowe „bezpieczeństwo pacjenta” stało się w szczególności przedmiotem zainteresowania w kotekście zakażeń miejsca operowanego w ortopedii.

Ze względu na rosnącą liczbę osób z endoprotezami stawu biodrowego i kolanowego na całym świecie implantacja sztucznych stawów jest już uważana za rutynową procedurę. Chociaż wskaźniki SSI (Surgical Site Infection) po tego typu zabiegu są stosunkowo niskie, ich rosnąca częstotliwość zwiększa również ryzyko w postaci skutków ekonomicznych i zdrowotnych.

Odsetek zakażeń miejsca operowanego wynosi 0,5% w przypadku endoprotez stawu kolanowego i od 1% do 3% w przypadku endoprotez biodra.2,3 SSI to najczęstsza przyczyna operacji rewizyjnych po operacji wymiany stawu kolanowego i trzecia najczęstsza przyczyna po alloplastyce stawu biodrowego. Może to skutkować podwojeniem lub potrojeniem okresu pobytu w szpitalu, na przykład po wymianie stawu biodrowego, co generuje znacznie wyższe koszty.

Pacjenci z SSI po operacji wymiany stawu kolanowego są również hospitalizowani znacznie dłużej niż pacjenci niezakażeni (do 24 dni). Średni koszt leczenia zakażonego pacjenta wynosi 116 000 USD, w porównaniu do 28 000 USD w przypadku pacjenta bez konsekwencji w postaci infekcji.4
Nieleczone SSI może wniknąć głęboko w staw i przekształcić się w znacznie poważniejszą i kosztowniejszą infekcję okołoprotezową stawu.

W Stanach Zjednoczonych odkażanie pacjenta przed operacją przeliczono na oszczędności na poziomie od 0,8 do 2,3 miliarda dolarów rocznie.5 W związku z tym zdecydowanie zaleca się podejmowanie środków zapobiegawczych.6


[1] BVMed, background information on postoperative wound infections, 
http://www.krankenhausinfektionen.info/ki-de/kikrankenhaus-infektionen/post-operative-wundinfektionen
[2] Mistry J.B. et al., 2017: Decreasing the Incidence of Surgical-Site Infections after Total Joint Arthroplasty.
[3] Reference Centre for Surveillance of Nosocomial Infections (NRZ), 2017: Module OP-Hospital Infection Surveillance System (OP-KISS). Reference data. Calculation period: January 2012 to December 2016.
[4] Kapadia B.H. et al., 2014: The economic impact of periprothetic infections following total knee arthroplasty at a specialized tertiary-care center.
[5] Kapadia B.H. et al., 2013: Economic evaluation of chlorhexidine cloths on healthcare costs due to surgical site infections following total knee arthroplasty.
[6] Kurtz S.M. et al., 2012: Economic burden of periprosthetic joint infection in the United States.

Nasze produkty

Polityka prywatności

Używamy metod analitycznych (na przykład plików cookie), aby mierzyć jak często odwiedzana jest nasza witryna/ strona i w jaki sposób jest używana.
Na naszej stronie osadzamy treści stron trzecich od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ich śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy także z usługodawców z państw trzecich (spoza UE), którzy nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: dostęp organów bez informowania osoby, której dane dotyczą; brak praw osoby, której dane dotyczą; brak środków odwoławczych; utrata kontroli nad danymi.
Używając swoich ustawień wyrażasz zgodę na procesy opisane powyżej. Możesz wycofać zgodę ze skutkiem w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce Prywatności.