Predoperačné umývanie - pred plánovanou operáciou

Infekcie po chirurgickom zákroku sú častou komplikáciou chirurgických zákrokov. Vedú nielen k zvýšeniu úmrtnosti a predĺženiu hospitalizácie, ale aj k enormným nákladom na systém zdravotnej starostlivosti.

Podľa odhadov spôsobujú pooperačné infekcie rán v nemeckom systéme zdravotnej starostlivosti ročné náklady až 3 miliardy EUR.

Infekcie pooperačných rán sa preto čoraz viac stávajú stredobodom pozornosti verejnosti. Kľúčovým slovom "bezpečnosť pacientov" sa v ortopédii stali stredobodom pooperačné infekcie rán.

Vzhľadom na rastúci počet ľudí s umelým bedrovým a kolenným kĺbom po celom svete je implantácia umelých kĺbov už považovaná za rutinnú procedúru. Hoci sú miery SSI (Surgical Site Infection) po tomto type zákroku relatívne nízke, ich rastúca frekvencia tiež zvyšuje ekonomické a zdravotné účinky.

Miera infekcie po chirurgickom zákroku je 0,5% u endoprotéz kolenného kĺbu a medzi 1% až 3% u protéz bedrového kĺbu. SSI sú hlavnou príčinou revíznych operácií po operácii náhrady kolenného kĺbu a treťou najčastejšou príčinou po náhrade bedrového kĺbu. To môže mať za následok zdvojnásobenie alebo strojnásobenie pobytu v nemocnici, napríklad po výmene bedrového kĺbu. Pobyt do 28 dní preto spôsobuje výrazne vyššie náklady.

Pacienti s pooperačnými infekciami rany po operácii náhrady kolenného kĺbu sú aj hospitalizovaní významne dlhšie ako neinfikovaní pacienti (až 24 dní). Priemerné náklady na liečbu infikovaného pacienta sú 116 000 USD, v porovnaní s 28 000 USD u pacienta bez infekcie.
Pokiaľ nie je SSI liečený, môže preniknúť hlboko do kĺbu a vyvinúť sa v oveľa závažnejšiu - a nákladnejšiu - periprostetickú infekciu kĺbu.

V USA by predoperačná dekontaminácia pacientov pred operáciou kolena mohla ročne ušetriť 0,8 až 2,3 miliardy dolárov. Včasné a preventívne opatrenia sa preto dôrazne odporučujú.[1] BVMed, background information on postoperative wound infections, 
http://www.krankenhausinfektionen.info/ki-de/kikrankenhaus-infektionen/post-operative-wundinfektionen
[2] Mistry J.B. et al., 2017: Decreasing the Incidence of Surgical-Site Infections after Total Joint Arthroplasty.
[3] Reference Centre for Surveillance of Nosocomial Infections (NRZ), 2017: Module OP-Hospital Infection Surveillance System (OP-KISS). Reference data. Calculation period: January 2012 to December 2016.
[4] Kapadia B.H. et al., 2014: The economic impact of periprothetic infections following total knee arthroplasty at a specialized tertiary-care center.
[5] Kapadia B.H. et al., 2013: Economic evaluation of chlorhexidine cloths on healthcare costs due to surgical site infections following total knee arthroplasty.
[6] Kurtz S.M. et al., 2012: Economic burden of periprosthetic joint infection in the United States.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.