Naša zodpovednosť

Zodpovednosť spoločnosti je rovnako variabilná ako ľudia v jej organizácii. V spoločnosti Schülke je to už viac ako 130 rokov centrálny nervový systém celej organizácie.

Tu je každé miesto, každá oblasť, každý tím, každý zamestnanec a každá akcia vytváraná zodpovednosťou - voči našim zákazníkom, nášmu prostrediu a spoločnosti. V spoločnosti Schülke je vysoký cieľ zodpovednosti na všetkých úrovniach vyjadrený v našom cieli celkovej kvality.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.