Infekčné patogény - krásne ale nebezpečné

IInfekčné ochorenia môžu byť spôsobené mnohými rôznymi baktériami. Tieto etiologické látky môžu u ľudí začať procesy poškodzujúce zdravie, a preto sa im v medicíne pripisuje vlastnosť patogenity.

Patogénne látky možno rozdeliť do piatich hlavných kategórií: baktérie, vírusy, huby, parazity a prióny. Na tomto základe stanovuje inštitút Roberta Kocha v Berlíne zoznam, v ktorom je v súčasnosti zdokumentovaných viac než 120 rôznych patogénnych chorôb. Aký je ale vlastne rozdiel medzi Clostridium difficile a norovírusami? Prečo sú baktérie stále odolnejšie voči antibiotikám? A aký produkt môžete použiť na účinnú eradikáciu patogénnych organizmov?

Naučte sa zaujímavé fakty o najbežnejších choroboplodných zárodkoch týchto patogénnov.Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.