Riešenie pre profesionálov

Ako zdravotnícky pracovník kladiete dôraz na vysokú hygienickú úroveň.
Rozmanité, neustále sa meniace spektrum baktérií kladie značné nároky na hygienu.
Rovnako náročné je čistenie a dezinfekcia rôznych lekárskych prístrojov a nástrojov, ktoré potrebujete na ošetrenie.
Ponúkame vám presne tie produkty, ktoré sú relevantné pre váš odbor, a hľadáme riešenia na mieru vašim individuálnym požiadavkám.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.