Produktové kategórie výrobkov

Schülke ponúka flexibilné riešenie v podobe produktovej rady šité na mieru v mnohých aplikačných oblastiach. Tieto riešenia podporované komplexným servisom a odbornými konzultáciami umožňujú optimálnu prípravu na rôzne výzvy neustále sa meniaceho trhu. Predchádzanie, rozpoznávanie a boj proti infekciám zostáva rozhodujúcim faktorom zabezpečenia kvality života.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.