Prevencia infekcií

Naše produkty chránia ľudí pred infekciami a zároveň materiály pred kontamináciou. Rozhodujúcu úlohu zohráva prevencia, pretože zamerať sa na prevenciu infekcií je oveľa jednoduchšie ako následný boj s ňou.

Prevencia infekcií, to je dôležitý aspekt vo svete, v ktorom vládne globalizácia. Hranice sa rušia, vzdialenosti sa skracujú a ľahko prekonávajú. Cestovanie z kontinentu na kontinent je dnes samozrejmosťou a mikroorganizmy vždy cestujú neviditeľne a nepozorovane ako čierni pasažieri. Na ochranu nášho zdravia slúži okrem účinných produktov a širokej škály služieb aj kompetentné poradenstvo pracovníkov firmy Schülke.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.