SARS-CoV-2 

Čo potrebujete vedieť o novom type koronavírusu a ako sa chrániť

Hygiena rúk a všeobecné hygienické opatrenia sú najdôležitejšie preventívne opatrenia na ochranu pred infekciou. Čo ďalšie potrebujete vedieť o koronavíruse, aéá hygienické opatrenia je potrebné dodržiavať pre ochranu proti COVID-19 a aké dezinfekčné prostriedky sú účinné proti koronavírusu? Odpovede nájdete tu.

Čo sú koronavírusy?

Koronavírusy sú veľkou skupinou vírusov, o ktorých je známe, že spôsobujú choroby od bežného nachladnutia až po závažnejšie ochorenia, ako je respiračný syndróm na Strednom východe (MERS) alebo syndróm akútneho respiračného syndrómu (SARS).

Ako dochádza k prenosu koronavírusu?

Nový koronavírus (SARS-CoV-2) je prenosný z človeka na človeka. Sú tiež známe prípady, keď jedinec bol infikovaný ľuďmi, ktorí vykazovali iba mierne alebo nešpecifické príznaky.


Nový koronavírus primárne spôsobuje respiračné ochorenia. Rovnako ako u iných koronavírusov sa predpokladá, že k prenosu dochádza prostredníctvom respiračnej sekrécie. U niektorých pacientov boli nové koronavírusy nájdené vo vzorkách stolice. Či môže byť COVID-19 prenášaný tiež fekálno-orálne, nebolo doposiaľ objasnené.

Ktoré dezinfekčné prostriedky sú účinné proti SARS-CoV-2?

Všetky produkty Schülke, ktoré sú určené na dezinfekciu rúk, plôch, alebo inšturmentária sú prinajmenšom obmedzene virucídne, a preto tiež účinné proti novému koronavírusu (SARS-CoV-2).


Ďalšie informácie o našich produktoch nájdete tu:

Opatrenia slúžiace k prevencii infekcie

Dodržiavanie všeobecných hygienických opatrení, najmä správnej a častej hygieny rúk, sú najdôležitejšie preventívne opatrenia na ochranu pred infekciou.

Händeschütteln vermeiden

Vyhnite sa podávaniu rúk

Vyhnite sa podávaniu rúk a fyzického kontaktu, napríklad objatí, najmä s chorými ľuďmi.

Abstand halten und Menschenmengen meiden

Udržujte si odstup a vyhýbajte sa davom

Udržujte vzdialenosť najmenej 2 metre - najmä od ľudí, u ktorých je zjavné, že majú horúčku, kašeľ alebo iné príznaky choroby.

Regelmäßige & gründliche Händehygiene

Pravidelná a dôkladná hygiena rúk

Pravidelne si dezinfikujte ruky alkoholovým dezinfekčným prípravkom určeným na dezinfekciu rúk a dôkladne si umývajte ruky mydlom a vodou.

Hust- und Niesetikette einhalten

Dodržujte etiketu kašľa a kýchania

Pri kašli alebo kýchaní si zakryte ústa a nos za pomoci predlaktia, prípadne jednorazových papierových vreckoviek.

Benutzte Taschentücher entsorgen

Likvidácia použitých papierových vreckoviek

Použité papierové vreckovky okamžite vyhoďte a vykonajte dezinfekciu rúk.

Auf Symptome achten

Venujte pozornosť príznakom

Ak máte príznaky, ako je horúčka, kašeľ a problémy s dýchaním, najskor vyhľadajte lekársku pomoc od lekára prostredníctvom telefónu, popíšte svoje príznaky a uveďte všetky kontakty, ktoré by ste mohli mať s chorými ľuďmi. Postupujte podľa pokynov svojho lekára a miestneho zdravotného oddelenia.


Na stiahnutie

Technika dezinfekcie rúk

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.