Cielená eradikácia MDRO

Pacienti s pozitívnym výsledkom pri mikrobiálnom screeningu musia byť okamžite dekontaminovaný. Pri cielenej alebo vertikálnej dekontaminácii prvý a najdôležitejší krok spočíva v zameraní sa na mikrobiálne zdroje počas 5 dní.

Gezielte MRE Sanierung

Za týmto účelom ponúka spoločnosť Schülke produkty obsahujúce octenidin, ktoré možno ideálne vzájomne kombinovať. Naša rada octenisan® umožňuje takzvanú stratégiu zväzkov, pretože nedochádza k interakciám medzi rôznymi prísadami. To znamená najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti pre pacienta, bez ohľadu na to, či je dekontaminácia vykonávaná pomocou gélu na rany octenilin® alebo dezinfekciou rany octeniseptem®.

Naše produkty

Oblasti použitia:

k opakovanému dočasnému antiseptickému ošetreniu slizníc a priľahlej kože pred diagnostickými a chirurgickými opatreniami - v oblasti genitálií pošvy, vulvy, žaluďa, tiež pred katetrizáciou močového mechúra aj v ústnej dutine. K dočasnej podpornej terapii v prípade plesňových ochorení kože medzi prstami a pre podporné antiseptické ošetrenie rany.


Výstražné upozornenie:
Aby nedošlo k poškodeniu tkaniva, nesmie byť prípravok podávaný do hĺbky tkaniva. Liek je určený len na povrchové použitie (aplikácia tampónom alebo sprejom).

Informácie o rizikách a nežiaducich účinkoch nájdete v príbalovej informácii. V prípade ďalších otázok sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika!

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.