VPOIS Verejne prístupná odborná informačná služba

Zriadením a prevádzkovaním Verejne prístupnej odbornej informačnej služby – VPOIS - plní spoločnosť Schulke zákonnú povinnosť informovať ako držiteľ rozhodnutia o registrácii verejnosť o svojich liečivých prípravkoch. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 378/2007 Sb., o liečivách, § 33, ods. 3, písm. g).

Liečivé prípravky spoločnosti Schulke môžete tiež v aktuálnej podobe vyhľadať na stránkach Štátneho ústavu na kontrolu liečiv.

V prípade otázok na konkrétny prípravok spoločnosti Schulke nás kontaktujte na e-mailovej adrese
schulkesk@schuelke.com
alebo na telefónnom čísle +421 46 549 45 87.

Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, kontaktujte, prosím, svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Ak máte podozrenie na nežiaduci účinok, kliknite TU

Zoznam liekov

Po kliknutí na názov prípravku budete presmerovaný na jeho SPC a informáciu pre užívateľov.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.