Sťažnosti na produkt a nežiadúce účinky produktu

Ak ste spokojní, povedzte to ostatným. Ak nie, povedzte to nám.

Ak ste zistili akýkoľvek nedostatok produktu, alebo jeho nepriaznivý účinok, môžete nám to samostatne nahlásiť pomocou špeciálne navrhnutého formulára hlásení nedostatkov. Ak uvediete svoje kontaktné informácie, môžeme vás v prípade otázok kontaktovať.

Sme právne povinní objasniť podozrenie na nežiadúce účinky a prípadne ich odovzdať príslušným orgánom. Za týmto účelom sa budú všetky osobné kontaktné informácie a ďalšie informácie, ktoré možno použiť na identifikáciu, pri vstupe do našej databázy zanonymizovať v súlade s právnymi požiadavkami (veková skupina / pohlavie / iniciály).

Poraďte sa so svojím lekárom ohľadom vašej ďalšej liečby a možných opatreniach, ktoré sa majú prijať. V prípade potreby môžete so svojím ošetrujúcim lekárom vyplniť formulár pre hlásenie.

Formulár pre hlásenie sťažností na výrobok a nepriaznivých účinkov produktov

V prípade sťažností na produkt alebo nepriaznivých účinkov na produkt vyplňte formulár pre hlásenie a odošlite ho naschlkskschlkcm.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.