aspirmatic®

Tekutý prípravok na čistenie, dezinfekciu a starostlivosť o odsávacie systémy v zubnej praxi. Odbúravaja organické aj anorganické usadeniny vo vnútorných okruhoch a hadiciach a zabezpečujú ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.

Naše plus

  • Bez aldehydov
  • Jednoduché a bezpečné čistenie a dezinfekcia
  • Ostraňuje organické a anorganické usadeniny v hadiciach
  • Vyskúšané v rozsiahlom praktickom teste na prednom zubárskom vybavenie (KaVo, Ritter, Sirona)
  • Pre všetky druhy odlučovačov amalgámu
  • Nepenivý
  • Ekonomický

Sťahovania

Oblasti použitia

Denné čistenie, dezinfekcia a ošetrenie dentálnych odsávacích systémov a pľuvadiel

Popis produktu

Baktericídny, fungicídny, virucídny na BVDV / Vaccinia (HIV / HBV / HCV)
Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke

Informácie k použitiu

aspirmatic® je odporúčané používať 2x denne (na obed a na konci smeny). Pre každé jednotlivé zubárske zariadenie sa použije 2l pracovného roztoku s koncentráciou 2% (40 ml prípravku aspirmatic® do 1960 ml vody). Z toho 1,5 litra sa nechá nasať do odsávacích hadíc a zvyšný 0,5 liter sa aplikuje do odtoku pľuvadla. Roztok prípravku aspirmatic® sa nechá pôsobiť minimálne po dobu 30 minút (v priebehu obedové pauzy), prípadne cez noc. Pre aplikáciu roztokov do odsávacích zariadení je možné využiť aplikačný pomôcku aspirmatic® systém. Využitím aspirmatic® systému sa aplikácia roztokov stáva príjemnou rutinou. aspirmatic® systém je špeciálna odmerná nádoba s adaptérom na hadice odsávacích zariadení, ktorá zaisťuje optimálne naplnenie odsávacieho systému zubárskeho vybavenia. Do nádoby sa pripraví roztok prípravku aspirmatic® alebo aspirmatic® cleaner a na hadice nádoby sa jednoducho pripojí adaptér zubárskeho vybavenia.

Zloženie

100 g aspirmatic® obsahuje:
• 7,5 g dioctyl dimetyl ammonium chloride
Ďalšie zložky: neionogénne tenzidy, mydlo, vôňa, inhibítory korózie

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Farba:modrý
Dynamická viskozita:Údaje sú nedostupné
Bod vzplanutia:Nepoužiteľné
Hustota:cca. 0,99 g/cm3 / 20 °C
Forma:kvapalina
pH:6,5 - 7,5 / 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenie

Určené pre profesionálny trh. Používajte ochranné rukavice.
Doba expirácie: 3 roky

Objednávkové informácie

PoložkaObjednávkové informácieCíslo položky
Aspirmatic 2 l5/Kartón150113
GTIN: 4032651501137

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Informácie

Zdravotnícky prostriedok tr. IIa

CE 0279

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.