aspirmatic®

Tekutý prípravok na čistenie, dezinfekciu a starostlivosť o odsávacie systémy v zubnej praxi. Používajte denne 1-2 krát.

Naše plus

  • Možno použiť vo všetkých zubárských vybaveniach (napr. Sironna, KaVo, Castellini atď.)
  • Pre všetky druhy odlučovačov amalgámu (napr. Dürr, Metasys)
  • Nepenivý

Sťahovania

Oblasti použitia

aspirmatic® sa používa na každodenné čistenie, dezinfekciu a starostlivosť o všetky odsávací systémy a separátory amalgánu.

Popis produktu

Baktericídny, levurocídny, virucídny na obalené vírusy
Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke

Informácie k použitiu

Použite aspirmatic® v 2% roztoku na poludnie a na konci dňa na čistiacu dezinfekciu. Použite 2 l roztoku aspirmatic® na použitie pre každú súpravu zubného systému a použite v kombinácii s dentálnym aplikačným zariadením Schülke. Na prípravu 2 l roztoku použitie pridajte 40 ml aspirmaticu® do 1960 ml studenej vody. Produkt zrieďte studenou vodou, aby ste dosiahli požadovanú aplikačnú koncentráciu.
Nasajte 1 1/2 litra používaného roztoku cez sacie hadice a zvyšnú 1/2 litra nalejte do oplachovej vane. Nechajte namočiť minimálne 60 minút alebo cez noc. Odporúčame použiť aspirmatic® cleaner 1-2 týždenne namiesto aspirmatic®.

Zloženie

100 g aspirmatic® obsahuje:
• 7,5 g dioctyl dimetyl ammonium chloride
Ďalšie zložky: neionogénne tenzidy, mydlo, vôňa, inhibítory korózie

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Forma:kvapalina
Dynamická viskozita:Údaje sú nedostupné
Bod vzplanutia:Nepoužiteľné
Farba:modrý
Hustota:cca. 0,99 g/cm3 / 20 °C
pH:6,5 - 7,5 / 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenie

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.UVV (predpisy prevencie úrazov) vyžadujú, aby osoby pracujúce s dezinfekčnými prostriedkami, ktoré nie sú určené na pokožku,nosili rukavice. Nepoužívajte po dátume exspirácie. Nemiešajte koncentrát ani roztok prípravku aspirmatic® a aspirmatic® cleaner.
Doba expirácie: 3 roky

Objednávkové informácie

PoložkaObjednávkové informácieCíslo položky
Aspirmatic 2 l5/Kartón150113
GTIN: 4032651501137
aspirmatic -EU-O- 2 l FL5/Kartón70003401
GTIN: 4032651984169

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Informácie

Zdravotnícky prostriedok

CE 0279

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.