gigasept® AF forte

gigasept® AF forte je prípravok bez aldehydov na čistenie a dezinfekciu rigidných a flexibilných endoskopov, ako aj chirurgických nástrojov.

Naše plus

  • K dezinfekcii nástrojov a endoskopov
  • Stabilita roztoku 7 dní
  • Bez obsahu aldehydov
  • Krátaj doba expozície aj vo vysokej záťaži
  • Široké spektrum účinnosti
  • Použitie aj v ultrazvukových čističkách

Sťahovania

Oblasti použitia

Čistenie a dezinfekcia flexibilných a rigidných endoskopov, chirurgických nástrojov, anestetických prístrojov a dýchacích masiek.

Popis produktu

Baktericídny, levurocídny, virucídny na BVDV / Vaccinia (HIV / HBV / HCV) / polyoma SV40 / Adeno / Rota, mykobakteriocídny, tuberkulocídny
Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke

Informácie k použitiu

gigasept® AF forte sa riedi vodou na požadovanú koncentráciu pracovného roztoku.
Na flexibilné endoskopy používajte roztok s koncentráciou maximálne 2 %!

Dávkovanie:
V závislosti od stupňa účinnosti 0,5 % - 5 %. Endoskopy a nástroje určené na reprocessingu sa ponorí do pripraveného roztoku tak, aby boli úplne ponorené a roztokom boli naplnené všetky duté časti po stanovenú dobu expozície. Po expozícii a následnom čistení sa endoskopy a nástroje vyberú z roztoku a dôkladne sa opláchnu vodou požadovanej kvality.
Neodporúča sa miešať gigasept® AF forte s inými produktmi či detergenty. Reaguje s aldehydami. Všetky dávkovacie pomôcky a nádoby na prípravu roztokov pred použitím riadne opláchnite vodou, aby nedošlo k reakcii roztoku gigasept® AF forte so zvyškami iných chemikálií. Prípravok nie je vhodný na záverečnú dezinfekciu kritických a semikritických nástrojov. Nepoužitý pracovný roztok je stabilný po dobu 7 dní. Stabilita 7 dní platí tiež, pokiaľ sa pracovný roztok používa len na dezinfekciu predtým vyčistených nástrojov.

Zloženie

100 g roztoku gigasept® AF forte obsahuje nasledujúce aktívne látky:

10 g dimetyldioktylamóniumchloridu, 15 g fenoxypropanolov, 15,6 g acetátu alkylguanidínu, 9,5 g laurylpropyléndiamínu

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Dynamická viskozita:cca. 60 mPa.s / 20 °C / Metóda : ISO 3219
Hustota:cca. 0,99 g/cm3 / 20 °C
Farba:zelený
Bod vzplanutia:62 °C / Metóda : DIN 51755 Part 1
Forma:kvapalina
pH:9,8 - 10 / 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenie

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.
Len na profesionálne použitie. Akékoľvek vážne udalosti súvisiace s produktom je potrebné hlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu. Výrobok nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Chráňte pred mrazom, teplom a slnečným žiarením. Skladujte v pôvodnom obale.
Pri použití 5% roztoku môže náhodný kontakt s očami spôsobiť podráždenie sliznice.
Exspirácia výrobku: 36 mesiacov

Objednávkové informácie

PoložkaObjednávkové informácieCíslo položky
gigasept AF forte EU-O 5 l KA1/Kanister70003572
GTIN: 4032651984787
gigasept AF forte EU-N 2 l FL1/Kartón70003573
GTIN: 4032651984794
Gigasept AF forte 2l5/Kartón125609
GTIN: 4032651256099
Gigasept AF forte 5l1/Kanister125610
GTIN: 4032651256105

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Informácie

Zdravotnícky prípravok tr. IIbCE 0297

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.