gigasept® AF forte

Koncentrovaný kvapalný prípravok na báze kombinácie KAS, amínu, fenoxypropanolu a alkylguanidinacetátu. Vhodný k manuálnej dezinfekcii a čisteniu chirurgického inštrumentária, rigidných a flexibilných endoskopov

Naše plus

  • K dezinfekcii nástrojov a endoskopov
  • Stabilita roztoku 7 dní
  • Bez obsahu aldehydov
  • Krátaj doba expozície aj vo vysokej záťaži
  • Široké spektrum účinnosti
  • Použitie aj v ultrazvukových čističkách

Sťahovania

Oblasti použitia

gigasept® AF forte je vhodný k:
• dezinfekcii a čistenieu chirurgických nástrojov
• prvému stupňu dezinfekcie rigidných a flexibilných endoskopov
• dezinfekcii anestetických prístrojov, dýchacích masiek atp.

Popis produktu

Baktericídny, levurocídny, virucídny na BVDV / Vaccinia (HIV / HBV / HCV) / polyoma SV40 / Adeno / Rota, mykobakteriocídny, tuberkulocídny
Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke

Informácie k použitiu

gigasept® AF forte sa riedi vodou na požadovanú koncentráciu pracovného roztoku. Endoskopy a nástroje určené na reprocessingu sa ponorí do pripraveného roztoku tak, aby boli úplne ponorené a roztokom boli naplnené všetky duté časti po stanovenú dobu expozície. Po expozícii a následnom čistení sa endoskopy a nástroje vyberú z roztoku a dôkladne sa opláchnu vodou požadovanej kvality.
Neodporúča sa miešať gigasept® AF forte s inými produktmi či detergenty. Reaguje s aldehydami. Všetky dávkovacie pomôcky a nádoby na prípravu roztokov pred použitím riadne opláchnite vodou, aby nedošlo k reakcii roztoku gigasept® AF forte so zvyškami iných chemikálií. Prípravok nie je vhodný na záverečnú dezinfekciu kritických a semikritických nástrojov. Nepoužitý pracovný roztok je stabilný po dobu 7 dní.

Zloženie

100 g roztoku gigasept® AF forte obsahuje nasledujúce aktívne látky:
• 10 g Dimethyldioctylammoniumchlorid
• 15 g Phenoxypropanole
• 5,6 g Alkylguanidinacetat
• 9,5 g Laurylpropylendiamin
Ďalšie zloženie:
5-15% neionogénne tenzidy, parfum, inhibítory korózie, farbivá

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Forma:kvapalina
Bod vzplanutia:62 °C / Metóda : DIN 51755 Part 1
Hustota:cca. 0,99 g/cm3 / 20 °C
Dynamická viskozita:cca. 60 mPa.s / 20 °C / Metóda : ISO 3219
Farba:zelený
pH:9,8 - 10 / 20 °C

Zvláštne upozornenie

Len pre profesionálny trh. Nemiešajte gigasept® AF forte s inými produktmi či detergenty.
Exspirácia výrobku: 36 mesiacov

Objednávkové informácie

PoložkaObjednávkové informácieCíslo položky
Gigasept AF forte 2l5/Kartón125609
GTIN: 4032651256099
Gigasept AF forte 5l1/Kanister125610
GTIN: 4032651256105

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Informácie

Zdravotnícky prípravok tr. IIbCE 0297

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.