gigazyme®

Nepenivý neutrálny enzymatický tekutý čistič na báze neionogénnych tenzidov. Vhodný k manuálnemu a poloautomatickému čisteniu endoskopov a chirurgických nástrojov. Vhodný pre použitie v UZV kúpeľoch

Naše plus


  • Trojkombinácia enzýmov pre vynikajúce čistiace účinky
  • Čistí bez rezíduí
  • Vhodný aj do UZV čističiek

Sťahovania

Oblasti použitia

gigazyme® sa používa k ručnému a poloautomatickému čisteniu flexibilných endoskopov a chirurgických nástrojov. Je vhodný aj pre čistenie nástrojov v UZV kúpeľoch.

Informácie k použitiu

gigazyme® sa riedi studenou vodou na požadovanú koncentráciu pracovného roztoku. Endoskopy a nástroje určené na reprocessing sa ponorí do pripraveného roztoku tak, aby boli úplne ponorené a roztokom boli naplnené všetky duté časti. Po dôkladnom očisteniu sa endoskopy a nástroje vyberú z roztoku a dôkladne opláchnu vodou požadovanej kvality. Optimálnych čistiacich účinkov je možné dosiahnuť vo vode o izbovej teplote. Teplota roztoku by nemala prekročiť 32 ° C. Vyššie teploty spôsobujú zakalenie roztoku, ktoré opäť zmizne pri pridaní studenej vody. Pracovné roztoky sú použiteľné po dobu max. 1 dňa. Odporúčaná koncentrácia:
• podľa miery znečistenia nástrojov 0,5-2% / 5 min.
• pri extrémnom znečisteni možné zvýšiť až na 5%
Vysoká teplota vody spôsobuje koaguláciu bielkovín (krvi) a sťažuje čistenie. Testami bolo dokázané, že najlepšíe čistiace účinky sú dosiahnuté pri izbových teplotách (čistá voda).

Zloženie

5-15% neionogénne tenzidy, enzýmy, korózne inhibítory, farbivá, parfém

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Forma:kvapalina
Hustota:cca. 1,00 g/cm3 / 20 °C
Bod vzplanutia:43 °C / Metóda : DIN 51755 Part 1
Farba:modrý
pH:7 / 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenie

Určené pre profesionálny trh. Skladovať pri izbových teplotách. Chráňte pred teplom a slnečným svetlom.
Doba exspirácie: 36 mesiacov

Objednávkové informácie

PoložkaObjednávkové informácieCíslo položky
Gigazyme 2 l5/Kartón132105
GTIN: 4032651321056
gigazyme -INT- 2 l FL5/Kartón70003409
GTIN: 4032651984282

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Informácie

Zdravotnícky prostriedok tr. I
CE

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.