mikrozid® universal wipes

Dezinfekčné vreckovky s nízkym obsahom alkoholu určené k dezinfekcii malých plôch a povrchov. Vysoká kompatibilita s materiálmi.

Naše plus

 • Výborná materiálová kompatibilita
 • Rýchla účinnosť (norovírus do 30 sekúnd)
 • Účinný podľa EN 16615 za 1 minútu
 • Dermatologicky testované
 • Vysoká kvalita vreckoviek o rozmeroch 20x20 cm
 • Výborné čistiace účinky

Sťahovania

Oblasti použitia

Rýchla dezinfekcia malých plôch a povrchov na báze alkoholu použiteľná na všetky druhy utierateľných materiálov so zvýšením rizikom infekcie tam, kde je vyžadovaná rýchla účinnosť a dobrá kompatibilita s materiálmi, napr.:
 • Povrchy v okolí pacientov
 • Liečebné zariadenia
 • Operačné stoly a príslušenstvo
 • Inkubátory
 • Povrchy zdravotníckych prostriedkov
 • Displeje, dotykové obrazovky a ovládacie panely
 • Nábytok a koženkové čalúnenie
 • Citlivé povrchy

Popis produktu

Baktericídny, levurocídny, virucídny (Adeno, Noro, Rota, Polyoma SV 40, obalené vírusy - HBV, HCV, HIV).
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Informácie k použitiu

Pred použitím dezinfekčných vreckoviek odstráňte z povrchu hrubé nečistoty. Navlhčenou vreckovku následne utrite povrch určený k dezinfekcii. Uistite sa, že balenie je po vytiahnutí potrebného počtu vreckoviek opäť zatvorené. Výrobca garantuje účinnosť produktu mesiac po otvorení balenia.

Zloženie

Balenie obsahuje 100 vreckoviek napustených roztokom.

100 g dezinfekčného roztoku obsahuje nasledujúce aktívne látky:
 • 17,4 g Propan-2-ol
 • 12,6 g Ethanol


Fyzikálno-chemické vlastnosti

Hustota:cca. 0,95 g/cm3 / aktívneho roztoku
Forma:Vodný, alkohol obsahujúci roztok na ovčie rúno stieračkách
Bod vzplanutia:26 °C / Metóda : DIN 51755 Part 1 / aktívneho roztoku
Farba:bezfarebný
Dynamická viskozita:Údaje sú nedostupné
pH:3 - 3,6 / 100 % / aktívneho roztoku

Zvláštne upozornenie

Používajte dezinfekčný prípravok bezpečne. Pred použitím si prosím prečítajte etiketu. Výrobok je kompatibilný s kovmi a syntetickými materiálmi. Vysoko horľavá kvapalina a pary. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zápalnými zdrojmi. Elektrické prístroje použite po dokonalom zaschnutí a odparení dezinfekčného roztoku. Zákaz fajčenia. Skladujte v uzatvorených obaloch, mimo zdrojov sálavého tepla, ohňa, nápojov, krmív, potravín a slnečného žiarenia. Teplota skladovania: +15 až +25 °C. Veľkosť dezinfikovanej plochy je ovplyvnená teplotou a povrchom dezinfikovaného materiálu. Po každom vytiahnutí vreckovky je nutné balenie dôkladne zavrieť.
Doba exspirácie: 24 mesiacov.

Objednávkové informácie

PoložkaObjednávkové informácieCíslo položky
mikrozid universal wipes premium 100ks6/Kartón70000038
GTIN: 4032651957774

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Informácie

 • Zdravotnícky prostriedok triedy IIa
 • Biocídny prípravok - Reg.č.bio/1515/D/17/CCHLP


EuroNormCE 0297

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.