Internship at schülke

schülke does its utmost to support students in complementing their learning with impressions and experiences from real working life. At schülke, you will find many exciting and tangible work topics for work placements and dissertations in various divisions – for example, economics, process or industrial engineering, chemistry, pharmacy and related studies.

Those who show their ambition and talents at schülke can benefit in the long run, for a successfully completed internship is a first-class recommendation, and it is not uncommon for an internship to mark the beginning of an individual career with us. If you possess excellent study results, a marked interest in what we do, motivation, open-mindedness and initiative, you already meet the major requirements. 

Contact person

Tim Otten
Human Resources
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.