Callback service from Customer Sales Service

Your direct line to schülke

We will be happy to advise you personally on the phone on topics in the field of infection prevention and industrial hygiene. Simply fill out the following form and we will call you back free of charge at your desired time on the telephone number provided.

Call me back

Please note our business hours: Mon. - Thurs. from 8am - 4.30pm and Fridays from 8am - 3pm. Unfortunately, the callback service cannot be used outside these hours. We will, of course, endeavor to adhere to the callback times you request, but cannot always guarantee them.

Fields marked with an asterisk * are mandatory. We process the rest of the requested data on the basis of your voluntary consent, which you hereby give us. You can revoke this consent at any time for the future. We process your data on the basis of your consent or on the basis of our legitimate interest and exclusively to be able to answer your request. Your data will be deleted when the processing of your request has been completed or you have withdrawn your consent and the deletion does not conflict with any statutory retention requirements. You can find more information in our privacy policy.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.