desderman® care

Tekutá dezinfekcia na báze alkoholu určená na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk s ošetrujúcim dexpanthenolom a vitamínom E

Naše plus

  • Široké spektrum účinnosti (vrátane vírusov)
  • Kompletne virucídny podľa EN 14476 do 30 sekúnd
  • Vynikajúca starostlivosť a ochrana pokožky vďaka inovatívnej receptúre (Panthenol-komplex+ vitamín E)
  • Bez farbív a vône, preto je obzvlášť šetrný k pokožke
  • Dermatologicky testované

Sťahovania

Oblasti použitia

Hygienická dezinfekcia rúk (EN 1500): Aplikujte minimálne 3 ml prípravku desderman care do suchej pokožky rúk tak, aby bola pokožka dôkladne zvlhčená a vtierajte po dobu najmenej 30 sekúnd.
Chirurgická dezinfekcia rúk (EN 12791): Aplikujte minimálne 2x5 ml prípravku desderman care do suchej pokožky rúk a predlaktí tak, aby bola pokožka dôkladne zvlhčená a vtierajte po dobu najmenej 90 sekúnd.

Popis produktu

Baktericídny, levurocídny, tuberkulocídny, fungicídny, mykobaktericídny, virucídny.
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Informácie k použitiu

Desderman care sa neriedi a aplikuje sa na čisté a suché ruky. Aplikujte do dlane ruky dostatočné množstvo prípravku a vtierajte do pokožky rúk tak, aby boli všetky miesta na rukách mokré po stanovenú dobu expozície.

Zloženie

Účinná látka ve 100 g roztoku: etanol 89,1 g (EC 200-578-6) 96% (v/v)

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Hustota:cca. 0,83 g/cm3 / 20 °C
Bod vzplanutia:17 °C / Metóda : DIN EN ISO 13736
Forma:kvapalina
Farba:bezfarebný
pH:Nepoužiteľné

Zvláštne upozornenie

Určené pre profesionálny trh. Termoelektrické prístroje používajte až po úplnom zaschnutí prípravku. Vysoko horľavá kvapalina a pary. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Skladovať v uzatvorených obaloch, mimo zdroja sálavého tepla, ohňa, nápojov, krmív, potravín a slnečného žiarenia. Trvanlivosť v otvorenom originálnom obale odpovedá trvanlivosti v neotvorenom originálnom obale. Nepoužívajte po uplynutí doby exspirácie.
Doba exspirácie: 36 mesiacov.

Objednávkové informácie

PoložkaObjednávkové informácieCíslo položky
desderman care EN AE 100 ml FL30/Kartón70002381
GTIN: 4032651978939
desderman care HU SK GR 500 ml FL20/Kartón70002329
GTIN: 4032651978274
desderman care PL CZ SK 1 l FL10/Kartón70002340
GTIN: 4032651978557
desderman care cl. PL CZ SK 1 l FL10/Kartón70002342
GTIN: 4032651978519
desderman care click PL CZ SK 500 ml FL20/Kartón70002336
GTIN: 4032651978397
desderman care PL CZ SK 5 l KA1/Kanister70002345
GTIN: 4032651978496

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Informácie

Biocídny prípravok


Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Súvisiace produkty

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.