mikrozid® PAA wipes

Dezinfekčné utierky so sporicídnym účinkom na báze kyseliny peroctovej určené na dezinfekciu zdravotníckych pomôcok a povrchov.

Naše plus

  • Sporicídna účinnosť
  • Ihneď k dispozícii - nie je nutná žiadna aktivácia

Sťahovania

Oblasti použitia

Prípravok je vhodný na dezinfekciu zdravotníckych pomôcok a ďalších povrchov. Prípravok je, vďaka jedinečnej sile oxidačného účinku kyseliny peroctovej, vhodný v prípade epidemiologického výskytu sporulujúcích baktérií (napr. Cl. difficile). Utierky mikrozid® PAA sú ideálnymi dezinfekčnými utierkami aj na aplikáciu v oblastiach so zvlášť vysokým rizikom prenosu patogénnych zárodkov, a to vďaka ich širokému spektru účinnosti a rýchlosti mikrobicídnej aktivity.
Oblasti aplikácje zahrňajú napr. izolačné izby, operačné sály, jednotky intenzívnej starostlivosti, endoskopie alebo aj neonatológie. Utierky sú vhodné na dezinfekciu zdravotníckych pomôcok a všetkých typov povrchov. Veľmi vhodné sú aj na dezinfekciu plôch v okolí pacientov a ďalej plôch, ktoré sú v častom kontakte s rukami alebo pokožkou. Utierky sa môžu použiť aj na reprocessing semikritických A a kritických A zdravotníckych pomôcok, pokiaľ výrobca zdravotníckej pomôcky povoľuje dezinfekciu oterom.
Po dezinfekcii musia byť kritické A a semikritické A zdravotnícke pomôcky znovu utreté.
Produkt nie je vhodný na reprocessing semikritických B a kritických B zdravotníckych pomôcok.

Popis produktu

Baktericídna, virucídna, tuberkulocídna, fungicídna, sporicídna (C.difficile)
Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Informácie k použitiu

Nasaďte si ochranné rukavice. Odstráňte z povrchov vopred všetky viditeľné nečistoty. Vyberte z dózy potrebný počet utierok a utierajte nimi povrchy určené na dezinfekciu; dbajte pritom na dôkladné zmočenie povrchov. Kryt dózy uzavrite čo najskôr po vytiahnutí potrebného množstva obrúskov.

Zloženie

100 g roztoku mikrozid PAA wipes obsahuje nasledujúce aktívne látky:
  • 0,06 g kyseliny peroctovej


Ďalšie zloženie: peroxid vodíka, kyselina octová


Fyzikálno-chemické vlastnosti

Forma:Vodný roztok na ovčie rúno stieračkách
Hustota:1,03 g/cm3 / 20 °C / aktívneho roztoku
Bod vzplanutia:Nepoužiteľné
Farba:bezfarebný
Dynamická viskozita:Údaje sú nedostupné
pH:Nepoužiteľné

Zvláštne upozornenie

Určené pre profesionálny trh. Používajte dezinfekčné prostriedky bezpečne. Vždy si prečítajte etiketu a informáciu o výrobku pred použitím. Používajte ochranné rukavice (napr.
z nitrilkaučuku). Nepoužívajte na neželezné kovy a nemiešajte s inými čistiacimi prostriedkami. Ďalšie informácie sú k dispozícii na vyžiadanie. Pri dodržiavaní
návodu, je doba použiteľnosti utierok po otvorení po dobu 28 dní.
Doba expirácie: 12 mesiacov

Objednávkové informácie

PoložkaObjednávkové informácieCíslo položky
mikrozid PAA wipes -INT- 50 ST DS10/Kartón70003205
GTIN: 4032651981830

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Informácie

Zdravotnícky prostriedok triedy IIb

CE 0297

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.