Tuberkulóza - najčastejšie spôsobená Mycobacterium tuberculosis

Tuberkulóza (TB alebo TBC) je infekčné ochorenie, ktoré zvyčajne postihuje pľúca a je spôsobené hlavne Mycobacterium tuberculosis.

Tuberkulose – am häufigsten verursacht durch das Mycobacterium

Najväčším dôvodom na obavy v tejto súvislosti je šírenie kmeňov TBC, ktoré sú extrémne rezistentné voči liečbe. Viac ako 2 milióny ľudí na celom svete umierajú každý rok na tuberkulózu. V súčasnej dobe je touto chorobou postihnuté hlavne krajiny východnej Európy a Afriky. Existuje však zvýšené riziko prenosu v dôsledku neustále sa zvyšujúceho zahraničného cestovania. Infekcia tuberkulózy je zvyčajne výsledkom kvapôčkovej infekcie, pri ktorej patogény TBC prenikajú cez sliznicu, otvorené rany alebo dokonca čerstvé tetovanie. Pravdepodobnosť nákazy tuberkulózou je mnohonásobne vyššia, ak je už prítomná infekcia HIV.

Typické mykobakteriálne kmene zahŕňajú Mycobacterium tuberculosis spôsobujúce TBC a Mycobacterium leprae spôsobujúce lepru. "Atypické" alebo "netuberkulózne" mykobaktérie obvykle nespôsobujú TBC u zdravých osôb, ale môžu vyvolať ochorenie u osôb so silne oslabeným imunitným systémom (napr. AIDS). Medzi príklady takýchto bakteriálnych kmeňov patrí Mycobacterium avium Mycobacterium ulcerans a Mycobacterium intracellulare, ktorých patogény môžu okrem iného spôsobiť infekcie pľúc a kože a tiež abnormálne zväčšenie lymfatických uzlín. Nejznepokojivejším faktom je však vývoj rezistencie u mykobaktérií. Šírenie extrémne rezistentných kmeňov XDR tuberkulózy sa za posledných niekoľko rokov značne zvýšilo. Teraz ich je možné len ťažko zvládnuť liečivými prostriedkami, tj. antibiotikami. Rezistencia na lieky však neznamená, že existuje aj rezistencia voči dezinfekčným prostriedkom.

Starostlivá dezinfekcia v každodennom klinickom prostredí má preto dnes veľký význam a je obzvlášť účinným a kontrolovateľným opatrením na prevenciu a prerušenie reťazcov infekcie.


Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.